Rychlé, čisté a efektivní řešení proti vzlínající vlhkosti!!
Dryzone je účinný injektážní krém do zdiva, nejmodernější ochrana proti vzlínající vlhkosti s jednoduchou aplikaci!

DRYZONE - nejmodernější ochrana proti vzlínající vlhkosti, sanace vlhkého zdiva, izolace.

Dryzone a konkurenční produkty

Úspěch Dryzone nevyhnutelně přinesl nadbytek podobných produktů. Ale protože Dryzone je chráněn patentem, žádný z těchto produktů nemůže mít výhody jedinečného složení Dryzone.


Firemní a nezávislé testy ukazují, že Dryzone je mnohem účinnější, než podobně vypadající produkty sloužící ke kontrole vzlínající vlhkosti.


Průnikové charakteristiky

Jedním z testovaných parametrů jsou tzv. průnikové charakteristiky. Pro vizualizaci rozptylu Dryzone a konkurenčních produktů jsme použili jednoduchý test. Na saturovanou cihlu jsme nanesli 2 ml každého výrobku a po dobu 6ti týdnů jsme pozorovali rozšíření vodoodpudivé zóny. Dle naměřených dat se Dryzone rozptyluje 2 1/2  krát dále než ostatní porovnávané krémy. 

 

Test absorpce

Absorpce vody v cihelných blocích byla měřena položením do mělké vody (zásobník na cca 4mm vody). Váha nabyté vody byla pravidelně měřena. Z takto získaných údajů byl sestrojen graf absorpce. Navíc byly pořízeny fotografie a video (s časovou prodlevou), ze kterých je zřejmý postup vzlínající vlhkosti v závislosti na čase.

Data ukazují propastný rozdíl mezi absorpcí vody u testovaných vzorků ošetřených Dryzone a konkurenčním krémem.